Bli sjåfør

Hvordan kan man få jobb som drosjesjåfør?

Taxiyrket krever kompetanse innenfor flere områder. Først og fremst må du ha førerkort for personbil (B), og dette må du ha hatt i minimum 2 år. Førerkort utstedes av trafikkmyndighetene, etter opplæring fra godkjent kjøreskole.
Deretter må du ha opplæring hos Statens Vegvesen og kjøreseddel utstedt fra politiet der du bor. For kjøreseddel kreves det gyldig helse og vandelsattest, og for byer kan det kreves bestått kjentmannsprøve. For Molde og omegn kan du ta kjentmannsprøve i forbindelse med obligatorisk sjåførkurs hos Molde Taxi.
Videre er det et krav at du må beherske norsk – da våre kunder i hovedsak er norske. Andre språk i tillegg er bare en fordel.

Fra 1. november 2020, stiller myndighetene nye krav til deg som vil bli drosjesjåfør. Det betyr at du må avlegge teoretisk og praktisk prøve hos Statens Vegvesen .
Les mer her

Molde Taxi har i tillegg obligatorisk sjåførkurs:

Våre sjåførkurs gir deg innføring i Molde Taxi sin kultur og vårt reglement, samt taksameterets forskjellige funksjoner, oppdelingen av området i soner, opptreden ovenfor kunder – også i vanskelige situasjoner. Etter kurs avlegges kjentmannsprøve. Vår opplæring holdes over tre kvelder, og påbygges med kurs rettet mot anbudskjøring, som en etter en stund kan få delta i.
Ta kontakt for spørsmål eller informasjon: 

Et sjåførkurs koster kr 5.000,- og inkluderer materiell og kurs, og én kjentmannsprøve.
Kurs må forhåndsbetales, og avholdes 3-4 ganger pr år.

Etter gjennomført kurs, må du søke om kjøreseddel. Det stilles da krav om plettfri vandel og godkjent helseattest (fåes hos lege)

Når du har kjøreseddel, kan du søke om jobb:

For å komme i arbeid må du få jobb hos en av våre løyvehavere, og du vil da få sjåførkort, som gir deg mulighet for pålogging i vårt system. 
Molde Taxi har ingen egne løyver, så alle ansettelser skjer hos en Løyvehaver, som driver sitt eget foretak, tilsluttet Molde Taxi AS. I forbindelse med kurset vil du bli informert om hvordan du tar kontakt, samt få muligheten til å presentere deg selv som jobbsøker. De fleste som tar kurs kommer raskt i arbeid. I første omgang som «slingris», dvs. disponibel på enkeltskift for løyvehavere ved behov, deretter vil arbeidsforholdet stabilisere seg med faste skift for faste arbeidsgivere.

For å bli løyvehaver er det Fylket som er løyvemyndighet, og søknad sendes dit.
Molde Taxi prioriterer sjåfører med intern ansiennitet i selskapet ved innlemming av nye løyvehavere.

Kontakt Lokaltaxi Molde Taxi på telefon 920 43 815 (gjerne SMS) hvis du er interessert i å bli sjåfør, eller høre mer om utdanningen og mulighetene.